Gửi hàng đi Quảng Trị từ Sài Gòn

Gửi hàng đi Quảng Trị từ Sài Gòn

Gửi hàng đi Quảng Trị từ Sài Gòn bằng xe tải thùng mui bạt đã có từ rất lâu. Vì Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng cực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Đây là tỉnh có khu phi quân sự vĩ tuyến 17, là giới tuyến chia.....

Chuyển hàng đi Quảng Trị từ Sài Gòn

Chuyển hàng đi Quảng Trị từ Sài Gòn

Chuyển hàng đi Quảng Trị từ Sài Gòn bằng xe tải thùng mui bạt đã có từ rất lâu. Vì Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng cực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Đây là tỉnh có khu phi quân sự vĩ tuyến 17, là giới tuyến chia.....