Bảng giá cước gửi hàng ghép

Bảng giá cước gửi hàng ghép

Bảng giá cước gửi hàng ghép nhỏ lẻ chung xe từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc bằng xe tải thùng mui bạt rất thường xuyên tại Vận Tải Nhật Hồng. Cụ thể như: - Bạn có 20 bao thức ăn chăn nuôi cần chuyển từ Sài Gòn đi KCN Nhơn Hội, Bình.....

Bảng giá cước vận chuyển hàng ghép

Bảng giá cước vận chuyển hàng ghép

Bảng giá cước vận chuyển hàng ghép nhỏ lẻ chung xe từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc bằng xe tải thùng mui bạt rất thường xuyên tại Vận Tải Nhật Hồng. Cụ thể như: - Bạn có 20 bao thức ăn chăn nuôi cần chuyển từ Sài Gòn đi KCN Nhơn Hội,.....