Cách phân biệt hợp đồng vận chuyển nguyên tắc và hợp đồng vận chuyển theo chuyến

Cách phân biệt hợp đồng vận chuyển nguyên tắc và hợp đồng vận chuyển theo chuyến

Hợp đồng vận chuyển nguyên tắc và hợp đồng vận chuyển theo chuyến khác và giống nhau như thế nào ? Khi nào thì nên dùng hợp đồng vận tải nguyên tắc và hợp đồng vận tải theo chuyến ? Vì sao mọi người thường dùng hợp đồng dịch vụ.....