Cách phân biệt hợp đồng vận chuyển nguyên tắc và hợp đồng vận chuyển theo chuyến

Cách phân biệt hợp đồng vận chuyển nguyên tắc và hợp đồng vận chuyển theo chuyến

Hợp đồng vận chuyển nguyên tắc và hợp đồng vận chuyển theo chuyến khác và giống nhau như thế nào ? Khi nào thì nên dùng hợp đồng vận tải nguyên tắc và hợp đồng vận tải theo chuyến ? Vì sao mọi người thường dùng hợp đồng dịch vụ.....

Hướng giải quyết khi quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa

Hướng giải quyết khi quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa

Quản lý thị trường là ai ? Khi nào quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa lưu thông trên đường đúng luật ? Cách giải quyết giữa hàng hóa không chứng từ và có chứng từ như thế nào nếu quản lý thị trường kiểm tra lúc đó ?#.....

Hướng dẫn về mức xử phạt vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn về mức xử phạt vận chuyển hàng hóa

Mức xử phạt vận chuyển hàng hoá là gì ? Chi phí phải bỏ ra khi bị xử phạt tiền vận chuyển hàng hoá không có chứng từ hoá đơn đi đường kèm theo là bao nhiêu ? Cách nhận biết hàng hoá nào dễ bị lập biên bản về.....

Hướng dẫn về chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

Hướng dẫn về chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

Chứng từ xuất nhập khẩu là gì ? Vì sao hàng hóa xuất nhập khẩu cần phải có tờ khai hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa, tem nhãn phụ đi kèm ? Làm sao khi hàng hoá nhập khẩu không có chứng từ xuất nhập khẩu kèm theo.....