Dịch vụ vận chuyển ghép hàng lẻ nội địa Bắc Nam

Dịch vụ vận chuyển ghép hàng lẻ nội địa Bắc Nam

Vận chuyển ghép hàng lẻ nội địa Bắc Nam là gì ? Vận chuyển ghép hàng lẻ nội địa Bắc Nam khác nhau với thuê xe vận chuyển nguyên chuyến như thế nào ? Bảng giá cước vận chuyển ghép hàng lẻ nội địa Bắc Nam có cao hơn nhiều.....

Hướng dẫn về mức xử phạt vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn về mức xử phạt vận chuyển hàng hóa

Mức xử phạt vận chuyển hàng hoá là gì ? Chi phí phải bỏ ra khi bị xử phạt tiền vận chuyển hàng hoá không có chứng từ hoá đơn đi đường kèm theo là bao nhiêu ? Cách nhận biết hàng hoá nào dễ bị lập biên bản về.....

Hướng dẫn về chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

Hướng dẫn về chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

Chứng từ xuất nhập khẩu là gì ? Vì sao hàng hóa xuất nhập khẩu cần phải có tờ khai hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa, tem nhãn phụ đi kèm ? Làm sao khi hàng hoá nhập khẩu không có chứng từ xuất nhập khẩu kèm theo.....

Hướng dẫn về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Hướng dẫn về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì ? Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có thay thế được hoá đơn giá trị gia tăng khi vận chuyển hàng hoá hay không ? Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có thể tải mẫu về hay phải in theo.....