Hướng giải quyết khi hàng hóa bị quản lý thị trường kiểm tra

Hướng giải quyết khi hàng hóa bị quản lý thị trường kiểm tra

Quản lý thị trường là ai ? Khi nào quản lý thị trường được phép kiểm tra hàng hóa lưu thông trên đường ? Cách giải quyết giữa hàng hóa không chứng từ và có chứng từ như thế nào nếu quản lý thị trường kiểm tra lúc đó ?Quản lý thị.....

Hướng dẫn về văn bản xử phạt vận chuyển bằng xe tải thùng

Hướng dẫn về văn bản xử phạt vận chuyển bằng xe tải thùng

Rất ít người biết được mức xử phạt vận chuyển của hàng hóa khi vi phạm các chứng từ liên quan, có nhiều lý do trong đó, có khi hàng hóa nào thiếu chứng từ sẽ bị lập biên bản phạt riêng, có khi sẽ lập biên bản phạt nguyên xe tải.....

Hướng dẫn về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng xe tải thùng

Hướng dẫn về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng xe tải thùng

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì ? Vì sao mọi người cần hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng xe tải thùng ? Nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hóa như thế nào ?Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng xe tải thùngVận chuyển hàng hóa là.....