Hình ảnh thực tế kho Nhật Hồng

hàng nặng

hàng bao 25kg

hàng phuy

hàng phuy, canls

hàng cuộn vãi

hàng cuộn vãi, lưới

hàng thùng

hàng thùng cartoon

hàng tạp hoá

hàng tạp hoá, chợ

hàng sắt thép

hàng sắt thép

hàng cáp điện

hàng cáp điện

hàng kiện gỗ

hàng kiện gỗ

hàng máy móc

hàng máy móc

hàng xe máy

hàng xe máy

nâng hàng tại kho Nhật Hồng

nâng hàng tại kho Nhật Hồng

cẩu hàng

cẩu hàng tại kho Nhật Hồng

hàng thuê nguyên xe

hàng nguyên xe

Mong sớm nhận được thông tin từ bạn !