Hoá đơn GTGT đi đường

Hoá đơn GTGT đi đường


Có nhiều khách hàng khi gửi hàng tại Vận Tải Nhật Hồng chúng tôi có hỏi rằng "Khi gửi hàng mà không kèm theo Hoá Đơn GTGT có được không ? Vì sợ bị thất lạc Hoá Đơn GTGT dẫn đến không thu tiền được bên đối tác, và bị cơ quan thuế phạt nặng do mất hoá đơn, hơn nữa khi suy trách nhiệm lỗi thuộc về ai rất mất công và tốn nhiều thời gian".

Chúng tôi rất tiếc "Hoá đơn GTGT là đều bắt buộc phải có đi kèm với hàng hoá khi lưu thông trên thị trường" vì đây là quy định của Bộ Tài Chính, Bộ Thương Mại, Bộ Công An đưa ra và được quy định rõ tại THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Hoá đơn GTGT thông thường

Hoá đơn GTGT thông thường

Cho nên tại Vận Tải Nhật Hồng chúng tôi luôn luôn quan tâm các chứng từ đi kèm với hàng hoá mà các bạn gửi theo. Chúng tôi cam kết bảo quản các giấy tờ mà các bạn đưa và sẽ chịu hoàn toàn chi phí bồi thường (như là chịu 10% VAT khi xuất hoá đơn khác) nếu để thất lạc.

Mong sớm nhận được thông tin từ bạn !