Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa | Mức phạt của quản lý thị trường

mức phạt tiền không có chứng từ đi đường

Mức phạt tiền không có chứng từ đi đường là gì ?
Chi phí phải bỏ ra khi vận chuyển hàng hoá không hoá đơn đi đường kèm theo là bao nhiêu ?
Cách nhận biết hàng hoá nào dễ bị lập biên bản xử phạt mua hàng không có hóa đơn lúc vận chuyển trên đường ?

Có phải bạn đang mong muốn tìm những đáp án từ những câu hỏi ở trên phải không ?

Bạn có biết rằng.

Rất ít người biết được mức phạt của quản lý thị trường đối với hàng hóa không có chứng từ đi đường kèm theo lúc vận chuyển hay không ?

Cách nhận biết như thế nào đối với hàng hóa dễ bị phạt tiền của quản lý thị trường ?

Một khi hàng hóa bị tạm giữ do lỗi thiếu chứng từ đi đường hợp lệ trên xe tải thì sẽ dẫn đến có nhiều lý do trong đó.

Có khi hàng hóa nào bị thiếu chứng từ sẽ được lập biên bản phạt riêng hoặc có khi sẽ lập biên bản phạt nguyên cả xe tải thậm chí cũng có lúc hàng hóa thiếu chứng từ nhưng sẽ không bị phạt.

Tất cả đều có những nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân chính là do quản lý thị trường làm việc thế nào để có kết quả theo hướng tốt hoặc hướng xấu (bạn hiểu hàm ý của chúng tôi chứ)

Và hiện tại, có 2 yếu tố để đánh giá hàng hoá nào dễ dàng bị lập biên bản về mức phạt của quản lý thị trường cho việc vận chuyển hàng hoá, cụ thể như sau:

#Thứ nhất: hàng hóa có giá trị cao đồng thời là những loại hàng nhạy cảm như máy móc công trình, thiết bị công nghiệp, sàn ván gỗ công nghiệp, thực phẩm tiêu dùng sinh hoạt,…

#Thứ hai: hàng hóa đang vận chuyển có số lượng nhiều, nguồn gốc không rõ ràng, cụ thể và thiếu tem nhãn phụ trên sản phẩm bao bì,…

Thật sự thiếu sót cho bạn nếu như chưa xem bài viết Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa | Hướng xử lý cũng như cách khắc phục như thế nào khi bị quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa không có chứng từ đi đường hợp lệ kèm theo.

Và cũng nhiều khách hàng hỏi Vận Tải Nhật Hồng chúng tôi về việc "Mức phạt của quản lý thị trường bao nhiêu khi không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc quên gửi kèm theo hàng hoá khi lưu thông trên đường bị quản lý thị trường kiểm tra ?

Để trả lời câu hỏi này, có lẽ chúng tôi xin trích ra một văn bản của khách hàng bên mình khi hỏi ở Chi cục thuế về điều này cho các bạn được hiểu rõ hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 244/TCT-CS
V/v hóa đơn chứng từ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Quản lý thị trường

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1226/QLTT-PC ngày 19/09/2012, công văn số 1760/QLTT-PC ngày 13/12/2012 của Cục Quản lý thị trường có gửi kèm công văn của Công ty TNHH Kiến Vương hỏi về việc sử dụng hóa đơn chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về lập hóa đơn khi phải vận chuyển thành nhiều chuyến xe:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu: hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Tại Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính quy định: “1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật: được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật.

2. Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là:

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp nêu tại Điều 22 Thông tư này.”

Trường hợp khi bán hàng số lượng lớn cho 01 khách hàng, do số lượng hàng hóa lớn vì vậy phải vận chuyển thành nhiều đợt, nhiều chuyến xe, có khi phải vận chuyển qua ngày hôm sau thì bên bán hàng có thể lập nhiều hóa đơn cho từng chuyến hàng vận chuyển. Đề xuất về việc sử dụng hóa đơn bản sao (photocopy) làm chứng từ vận chuyển đi kèm hàng hóa lưu thông là không đúng với quy định.

3. Về gửi bản sao hóa đơn GTGT cho lái xe chở hàng:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm về thuế quy định: “Vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa vận chuyển trên đường thì bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trong thời hạn 12 giờ, kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trong thời hạn từ trên 12 giờ đến 24 giờ, kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm;”

Căn cứ quy định trên:

– Về nguyên tắc khi bán hàng hóa, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho khách hàng. Hóa đơn giao cho khách hàng phải là bản gốc liên 2 và hóa đơn phải đi kèm hàng hóa khi vận chuyển cho khách hàng.

– Theo công văn của Công ty TNHH Kiến Vương gửi kèm theo công văn của Cục Quản lý thị trường, Công ty TNHH Kiến Vương có trình bày: khi bán hàng Công ty xuất hóa đơn GTGT theo quy định, gửi hàng qua xe khách tới khách hàng và doanh nghiệp ký, đóng dấu sao y hóa đơn GTGT gửi kèm theo hàng hóa, còn hóa đơn GTGT bản gốc gửi bằng đường bưu điện cho khách hàng.

Như vậy, việc Công ty sử dụng bản sao hóa đơn GTGT gửi kèm theo hàng hóa là không đúng quy định. Do đó khi bị kiểm tra, Công ty sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên đường được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011 của liên Bộ Tài chính, Công thương, Công an.

4. Địa chỉ khách hàng trên Hoá Đơn GTGT

Tại khoản khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên quy định: “Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập

a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.
b) Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm phải nhỏ hơn cỡ chữ nhỏ nhất của các nội dung bắt buộc.
c) Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.”
Tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên quy định: “Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên thì địa chỉ của người mua trên hóa đơn GTGT là địa chỉ của người mua theo đăng ký kinh doanh. Trường hợp thỏa thuận giao hàng cho người mua tại địa chỉ khác với địa chỉ của người mua theo đăng ký kinh doanh thì khi lập hóa đơn GTGT có thể ghi bổ sung thông tin về địa chỉ nơi giao hàng như là 01 nội dung không bắt buộc trên hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc để Cục Quản lý thị trường được biết và đề nghị căn cứ tình hình thực tế để xử lý trường hợp cụ thể theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC – BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn


Nguồn trích từ Thư Viện Pháp Luật

Vậy hiện tại thì mức phạt của quản lý thị trường cụ thể là bao nhiêu tiền khi hàng hoá không có hoá đơn GTGT lưu thông trên đường ?

Bạn hãy xem tiếp dưới này sẽ rõ.

Ngày 22 tháng 08 năm 2014, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 3512/TCT-CS V/v hoá đơn chứng từ hướng dẫn về xử phạt vi phạm đối với hành vi “Vận chuyển hàng hoá trên đường không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp

Theo đó:
“Trường hợp hàng hoá vận chuyển trên đường không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì xử phạt về hành vi trốn thuế quy định tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra, phát hiện người bán không lập hoá đơn khi bán hàng có giá trị từ 200,000 đồng trở lên thì xử phạt tiền từ 10,000,000 đồng đến 20,000,000 đồng theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP nêu trên”

Hiện tại, Vận Tải Nhật Hồng chỉ có thể chia sẽ bấy nhiêu tài liệu về Mức phạt của quản lý thị trường mà chúng tôi cảm thấy liên quan và rút kết được từ những lần bị quản lý thị trường kiểm tra, còn chính xác hơn thì bạn nên liên hệ trực tiếp cơ quan thuế hay công ty luật để tìm hiểu kỹ hơn bạn nhé.

Vì thế tốt nhất bạn nên cung cấp đầy đủ chứng từ đi đường đầy đủ !

báo giá vận chuyển hàng hóa

Chính vì thế, bạn không nên để bị lập biên bản xử phạt mua hàng không có hóa đơn kèm theo hàng hoá lúc vận chuyển là cực kỳ rắc rối.

Do vậy, Vận Tải Nhật Hồng mong muốn hàng hóa của bạn khi gửi cho chúng tôi nhờ vận chuyển đi đâu đó sẽ có các chứng từ hóa đơn đầy đủ.

Như thế sẽ an toàn cho hàng hóa của bạn và thuận lợi cho công việc vận chuyển hàng hóa của chúng tôi nữa.

Chúng tôi biết, văn bản hành chính của nước ta sẽ có rất nhiều câu từ lẫn từ ngữ khó hiểu chưa kể thuộc chuyên ngành nữa.

Vì thế, nếu bạn có thắc mắc gì thêm về mức phạt của quản lý thị trường về hàng hóa mà bạn dự định gửi lên kho cho chúng tôi thì đừng ngần ngại mà hãy gọi vào hotline 0909.762.083 - 0909.742.083 - (028).3620.3881 để chúng tôi tư vấn kỹ hơn cũng như chia sẽ kinh nghiệm thực tế của mình cho bạn hiểu rõ.

Mong sớm nhận được thông tin từ bạn !